Görme Rehabilitasyonu

Az Görme Rehabilitasyonu uygulamasında asıl amaç, bireyin mümkün olduğunca normal hayatına döndürülmesi sağlanarak, kişinin kendisine ve topluma kazandırılmasıdır. İnsan hakları ve fırsat eşitliği prensibinden hareket ederek, kişilerin sosyal bağımsızlığının ve ekonomik özgürlüğünün sağlanması gerekmektedir. Bu hak bireylerin tüm kaynaklardan eşit bir biçimde yararlanması ve huzurlu bir yaşam biçimine sahip olması olarak özetlenebilir.

İnsanlara eşit fırsatlar sunulması çerçevesinde onların eşit olarak bu fırsatlardan yararlanabilmesi çok önemlidir. Az Görme Rehabilitasyonu bireylerin fırsatlara eşit erişim hakkına sahip olması konusunda önemli bir uygulamadır.

Cihaz kullanımı az görme rehabilitasyonunda kritik bir öneme sahiptir. Az Görme Uzmanının tavsiyesi üzerine kullanılan cihazlar yardımıyla tıbbi veya cerrahi yöntemler ile görme gücü (düzeyi) artırılamayan hastaların optik yöntemler vasıtasıyla görmelerinin rehabilitasyonu sağlanmaktadır. Az görme problemi yaşayan bireylerde, uygulanan bu az görme rehabilitasyonları sayesinde, uzak ve yakın görme keskinliğinde artış gözlenmekte ve okuma hızlarında gelişmeler yaşanmaktadır.