Refraksiyon – Kırma Kusurları

Işığın gözün optik ortamları tarafınca kırılmasının, istenilen şekilde tekrardan kırılmasını ifade eder. Göz Hastalıkları yönünden ise gözün kırma kusurunun tespiti için gerçekleştirilen muayeneye verilen isimdir. Göz hekimlerinin en sık yapmış olduğu işlem olan refraksiyon bu özelliğiyle temel oftalmolojik muayenelerden biridir.

Gözde kırma kusurunun bulunmama haline “emetropi” denir ve bu durumda uzaktaki bir nesneden göze paralel olarak gelen ışınlar retina (gözün ağ tabakası) üstünde odaklanır. Bu şekilde bir durumda şahıs gözlük yada kontakt lens benzer biçimde bir destek alete gerek kalmadan görebilir. Kırma kusurunun olduğu hale ise “ametropi” denir. Bu durumdaki bir şahıs gözlük yada kontakt lens ile görmesini düzgüsel seviyeye çıkarabilir.Kırma kusurları 3 başlık altında incelenir:

1. Miyopi: Değişik nedenlere bağlı olarak ışınların retinanın önünde odaklanması halidir. En sık sebebi gözün normalden uzun olmasıdır.

2. Hipermetropi: Hipermetrop gözde ışınlar retinanın arkasında odaklanır. Gözün normalden kısa olması en mühim nedendir.

3. Astigmatizma: Korneanın (gözün ön kısmındaki saydam katman) yada lensin (göz içindeki mercek) kırıcılıklarının her açıda aynı olmamasına bağlı olarak noktasal bir ışık kaynağından gelen ışınların bir nokta halinde retinaya odaklanamamasıdır.